Συλλογή Ταριχευμένων πτηνών και ζώων

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος έχει μια πλούσια και αξιόλογη συλλογή ταριχευμένων πτηνών και ζώων.^