Ακόμα μια απελευθέρωση λαγών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου [NEO]

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης φιλοθηραματικού έργου και έγκρισης σχετικών μελετών, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου την Τετάρτη 29 Μαρτίου προχώρησε σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καπανδριτίου σε μία ακόμη απελευθέρωση 60 λαγών σε περιοχές εντός της ζώνης ευθύνης του.

Ο κυνηγετικός σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του στο αρμόδιο δασαρχείο καθώς και στην Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος για τη συμβολή της στην υλοποίηση των σχετικών τεχνικών εκθέσεων. Προσπάθεια του Συλλόγου είναι η συνεχής πραγματοποίηση φιλοθηραματικού έργου σε συνεργασία πάντα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δελτίο τύπου απελευθέρωσης λαγών

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης φιλοθηραματικού έργου ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Δασαρχείο και μετά από έγκριση σχετικών μελετών που εκπονήθηκαν προχώρησε στην απελευθέρωση λαγών (Lepus Europaeus) σε περιοχές εντός της ζώνης ευθύνης του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος για τη συμβολή της στην υλοποίηση των σχετικών τεχνικών εκθέσεων. Θερμές ευχαριστίες εκφράζει επίσης στα αρμόδια δασαρχεία. Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι η συνεχής πραγματοποίηση φιλοθηραματικού έργου σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

^