Νέοι κυνηγοί

Για την απόκτηση άδειας νέου κυνηγού η διαδικασία είναι η εξής:

Βήμα 1

Ο νέος κυνηγός θα πρέπει να φροντίσει πηγαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ώστε να αποκτήσει άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση από την αστυνομία ΚΟ 6 ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Βήμα 2

Ο νέος κυνηγός θα πρέπει να πάει στο Δασαρχείο της περιοχής του και να υποβάλλει αίτηση έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και προσκομίζοντας μια φωτοτυπία της. Επίσης στο Δασαρχείο θα πρέπει να προσκομισθούν ένα φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή της βεβαίωσης ΚΟ6 και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.

Σημειώνεται ότι για τη βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας δε λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας.

Βήμα 3

Μετά το δασαρχείο ο νέος κυνηγός και αφού πετύχει στιςσχετικές εξετάσεις θα πρέπει να έρθει στον σύλλογο για την έκδοση της άδειας θήρας. Στο σύλλογο θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

α) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
β) Φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή τη βεβαίωση ΚΟ6.
γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
(δε λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας)
δ) Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από Δασαρχείο.
ε) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται στα γραφεία του Συλλόγου)

^