Παλαιοί κυνηγοί

«Για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017 οι παλαιοί κυνηγοί , μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαρουσίου, προκειμένου να θεωρήσουν την άδεια τους θα πρέπει να προσκομίζουν το βιβλιάριο θήρας. Θα πρέπει να προσέχουν ώστε το βιβλιάριο τους να έχει δύο τουλάχιστον κενές σελίδες και η φωτογραφία τους να είναι πρόσφατη και ευκρινής. Αν δεν είναι θα πρέπει να προσκομίσουν μια έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους μια άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Για τους παλιούς κυνηγούς που αλλάζουν δασική αρχή θεώρησης άδειας θήρας απαιτούνται:

α) Το βιβλιάριο θήρας.
β) Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. (δε λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας).
Δ) Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού όπλου ή ΚΟ6


^