Ρυθμιστική 2015-2016

Η ρυθμιστική διάταξη για τη θήρα υπογράφεται κάθε χρόνο στις αρχές Αυγούστου από τον εκάστοτε Υπουργό Περιβάλλοντος.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη ρυθμιστική αρχή 2015-2016.

^