Τέλη αδειών 2015-2016

Τα τέλη αδειών θήρας συνυπογράφονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υπουργό οικονομικών και δημοσιεύονται σε ΦΕΚ κάθε χρόνο μετά την υπογραφή της ρυθμιστικής διάταξης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ΚΥΑ για τα τέλη 2015-2016.

^