Διοικητικό Συμβούλιο

1. Δερμεντζίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Τζαϊλάκης Χαρίλαος, Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας
4. Σιδέρης Ιωάννης, Ταμίας
5. Κόκκαλης Ευάγγελος, Κοσμήτορας
6. Μητρόπουλος Νικόλαος, Μέλος
7. Καπράλος Σταμάτιος, Μέλος
8. Κουτσούκος Αντώνιος, Μέλος
9. Μαγγίνας Αργύριος, Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή

1.Μπάτρης Βασίλειος
2.Μαγγίνας Νικόλαος
3.Εμμανουηλίδης Λεωνίδας
^