Διοικητικό Συμβούλιο

1. Γαλάτης Γεώργιος, Πρόεδρος - 6972241429
2. Αράπογλου Μιχάλης, Αντιπρόεδρος - 6972099125
3. Μπάτρης Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας - 6974751275
4. Λένος Κωνσταντίνος, Κοσμήτορας - 6934083228
5. Τσομλεκτσόγλου Νικόλαος , Ταμίας - 6977244664
6. Λιόσης Αθανάσιος, Μέλος - 6945809900
7. Μάρκου Αθανάσιος, Μέλος - 6982352923
8. Κουτσούκος Αντώνιος, Μέλος - 6948754284
9. Σειρλής Νικόλαος, Μέλος - 6938224424
^