Διοικητικό Συμβούλιο

1. Γαλάτης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Αράπογλου Μιχάλης, Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας
4. Τσομλεκτσόγλου Νικόλαος, Ταμίας
5. Λένος Κωνσταντίνος, Κοσμήτορας
6. Μπάτρης Βασίλειος, Μέλος
7. Μαντές Χαράλαμπος, Μέλος
8. Μουτσάτσος Νικόλαος, Μέλος
9. Κουτσούκος Αντώνιος, Μέλος
^