Διοικητικό Συμβούλιο

1. Δερμεντζίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Γαλάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας
4. Τσομλεκτσόγλου Νικόλαος, Ταμίας
5. Λένος Κωνσταντίνος, Κοσμήτορας
6. Αράπογλου Μιχάλης, Μέλος
7. Μαντές Χαράλαμπος, Μέλος
8. Μπάτρης Βασίλειος, Μέλος
9. Στάμου Αθανάσιος, Μέλος
^