Ασφάλιση των μελών

Όλοι οι κυνηγοί που θεώρησαν την άδεια τους κατά την κυνηγετική περίοδο 2015-2016 είναι ασφαλισμένοι μέσω του ομαδικού συμβολαίου που εξασφάλισε ο σύλλογος. Το συμβόλαιο παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης του κυνηγού έναντι τρίτων, ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του ίδιου του κυνηγού, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα.

^