ΦΕΚ δικαιολογητικών έκδοσης αδειών θήρας

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ που αφορά στη διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας.

^