Απαντήσεις εξετάσεων νέων κυνηγών

Πατήστε εδώ (pdf) για να κατεβάσετε τις σωστές απαντήσεις των φύλλων εξέτασης νέων κυνηγών.

^