[Ιούλ.2019] Aπελευθέρωση θηραμάτων

Στο πλαίσιο της φιλοθηραματικής του δραστηριότητας ο Κυνηγετικός Σύλλογος απελευθέρωσε συνολικά 70 λαγούς στην περιοχή ευθύνης του.

^