[Ιούλ.2019] Διοικητικά Συμβούλια

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται όποια μέλη του συλλόγου επιθυμούν.

^