[Ιούν.2019]Όροι, προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων

Μαρκάρετε τον σύνδεσμο, δεξί κλικ και επιλέξτε την δεύτερη επιλογή ** https://www.e-nomothesia.gr/kat-opla-ekrektika-puromakhika/skopobole/ya-19180-2006.html

^