[Σεπτ.2018] Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το κυνήγι

Στην ιστοσελίδα opengov.gr, όπου πραγματοποιούνται οι δημόσιες διαβουλεύσεις των Σχεδίων Αποφάσεων και Νόμων, πριν την οριστικοποίηση και υπογραφή τους και με την συμμετοχή του κοινού, αναρτήθηκε στις 18 Αυγούστου 2018 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)”. Στο άρθρο 3 του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης αναγράφεται η φράση “ Η αναγνώριση του ρόλου της θήρας ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης”. Το γεγονός αυτό, το οποίο όλοι οι πανεπιστημιακοί φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος θεωρούν δεδομένο, έχει εξοργίσει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εκφράζονται αρνητικά για την δραστηριότητά μας. Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης φράσης για το κυνήγι και θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο να παραμείνει εντός της υπό διαβούλευσης Υπουργικής Απόφασης, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα σχόλια σας στο LINK: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9520#comments

^