Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στόν Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου σεβόμαστε τα προσωπικά σας δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Δεσμευόμαστε ότι θα συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή σήμερα, 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να διαβάστε προσεχτικά την παρακάτω δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δείτε το σχετικό αρχείο

^