Δελτίο τύπου απελευθέρωσης λαγών

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης φιλοθηραματικού έργου ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Δασαρχείο και μετά από έγκριση σχετικών μελετών που εκπονήθηκαν προχώρησε στην απελευθέρωση λαγών (Lepus Europaeus) σε περιοχές εντός της ζώνης ευθύνης του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος για τη συμβολή της στην υλοποίηση των σχετικών τεχνικών εκθέσεων. Θερμές ευχαριστίες εκφράζει επίσης στα αρμόδια δασαρχεία. Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι η συνεχής πραγματοποίηση φιλοθηραματικού έργου σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

^